Zasada działania

1.  Użytkownik  auta,  podjeżdżając  na  wygodne
stanowisko odkurzania systemu ERGOX, ma do dys-
pozycji wąż ssący o długości 5 mb. oraz długą, odpo-
wiednio  wyprofilowaną  ssawkę.  Wąż  zamocowany
jest do ergonomicznego pylonu z długim ramieniem
- co umożliwia komfortowe odkurzanie samochodu
z każdej strony. Nie ma też  groźby kolizji z innymi
autami.
2. Po wyjęciu ssawki z kabury, czujnik optyczny
daje  sygnał  do  rozdzielni  elektrycznej  i  następuje
uruchomienie systemu. Podciśnienie zostaje dobra-
ne  przez  elektronikę,  odpowiednio  do  aktualnego
zapotrzebowania i dla konkretnego stanowiska. Do-
datkowym  rozwiązaniem  jest  opcja  uruchamiania
systemu poprzez wrzucenie żetonów lub monet do
wrzutnika lub użycie karty Klienta.
3.  Do  momentu  pierwszego  uruchomienia
system  pozostaje  w  stanie  „stand  by”-  nie  zużywa
w  ogóle  energii  elektrycznej!  Kolejni  użytkownicy,
wyciągając  ssawki  z  kabur,  stymulują  system  cen-
tralnego odkurzania do zwiększania mocy lub - koń-
cząc odkurzanie - do jej zmniejszania. Gwarantuje to
stałe podciśnienie, przy dużej oszczędności energii
elektrycznej!
4.  Zassany  kurz  transportowany  jest  stalowy-
mi  rurami  do  pre  –  separatora,  gdzie  następuje
główna  filtracja  dużych  zabrudzeń  (piasku,  błota
pośniegowego,  drobnych  kamieni  itp.).  Kolejnym
etapem  filtracji  jest  separator  dokładny  -  przemy -
słowy zespół filtracyjny, zbudowany na bazie polie -
strowych  filtrów  dokładnych  o  dużej  powierzchni.
Filtry  te  są  automatycznie  czyszczone  i  przedmu-
chiwane  sprężonym  powietrzem  w  momencie
wykrycia  spadku  podciśnienia  o  więcej  niż  6-7%.


5. Sercem systemu jest trójfazowa turbina lub
kilka turbin marki Siemens wraz z falownikami. Na-
pędzają one system, w zależności od ilości osób jed-
nocześnie odkurzających.


Bardzo istotnym elementem jest elektroniczna rozdzielnia, która zarządza pracą całego systemu
ERGOX. Monitoruje ilość osób odkurzających jednocześnie, zlicza ilość odkurzonych aut na dobę,
tydzień, miesiąc, rok. Zlicza również monety lub żetony w kolektorze, sygnalizuje zabrudzenie filtra,
zabrudzenia zbiornika oraz informuje o konieczności przeprowadzenia serwisu.

Comfort System ( wyłączny importer marki Ergox) 
ul. Malwowa 138 
60-185 Poznań
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem